นายวิชัย ถีระปราโมทย์
 
  ปณิธานการทำงานของ
นายก อบต.กาหลง
 
     
   
 
  ประวัติตำบล
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  สินค้าและผลิตภัณฑ์
  อาชีพในชุมชน
  รวมภาพ อบต.
 
     
   
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
       สำนักปลัด
       กองคลัง
       กองช่าง
       กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
       กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  โครงสร้างส่วนราชการ
 
     
   
 
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
 
     
   
 
 
 
     
 
 
  พรบ. / พรก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  คำสั่ง อบต.
 
     
   
 
  แบบทดสอบความพึงพอใจ
 
     
 
หนังสือพิมพ์
 
 
รายการโทรทัศน์
 
 
กระทรวงต่างๆ
 
 
จังหวัดทั่วไทย
 
 
เว็บช่วยค้นหา
 
 
เว็บเพื่อนบ้าน
 
     
 
ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่
 
     
 
     
     
 

ข้อมูลกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของตำบลกาหลง

ข้อมูลกิจกรรมทางศาสนา   ประเพณี   ศิลปะ   วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ตำบลกาหลง     อำเภอเมืองสมุทรสาคร     จังหวัดสมุทรสาคร

ลำดับที่

กิจกรรม/งานที่จัด

วัน/เดือน/ปี ที่จัด

สถานที่จัดงาน

กิจกรรมที่จัด

หมายเหตุ

1

งานศาลเจ้าพ่อท้ง  ขึ้น 12 ค่ำ เดือนอ้าย ของทุกปี หมู่ที่ 7 บ้านชายทะเลกาหลง ทำบุญ/มหรสพ  

2

งานคุณพ่อปู่ปากคลองนาขวาง ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 3 - ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี วัดกาหลง หมู่ที่ 1 บ้านกาหลงบน ทำบุญ/มหรสพ  
3 งานประเพณีสงกรานต์ 15 เมษายน ของทุกปี วัดกาหลง หมู่ที่ 1 บ้านกาหลงบน แห่ปลา/แห่รูปเหมือนหลวงปู่สุด ฯ  
        รดน้ำขอพรผู้ใหญ่, สรงน้ำพระฯ  
        มหรสพ/กิจกรรมพื้นบ้าน  
      วัดนาขวาง หมู่ที่ 4 บ้านนาขวาง รดน้ำขอพรผู้ใหญ่, สรงน้ำพระฯ  
        มหรสพ/กิจกรรมพื้นบ้าน  
4 งานประจำปีวัดกาหลง แรม 15 ค่ำ เดือน 4 - ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 5 ของทุกปี วัดกาหลง หมู่ที่ 1 บ้านกาหลงบน ทำบุญ/มหรสพ  
5 งานวันอาภากร 19 พฤษภาคม ของทุกปี วัดนาขวาง หมู่ที่ 4 บ้านนาขวาง วางพวงมาลา  
  กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์        
6 กิจกรรมแห่เทียนวันเข้าพรรษา แรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี วัดกาหลง หมู่ที่ 1 บ้านกาหลงบน จัดรถแห่เทียน  
7 กิจกรรมลอยกระทง ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี วัดกาหลง หมู่ที่ 1 บ้านกาหลงบน ทำบุญ/จำหน่ายกระทง  
8 กิจกรรมทำบุญตักบาตร
ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี
 
 
    วันที่ 13 - 15 เมษายน ของทุกปี      
    ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ของทุกปี      
    ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี วัดกาหลง หมู่ที่ 1 บ้านกาหลงบน    
    แรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี วัดนาขวาง หมู่ที่ 4 บ้านนาขวาง ทำบุญตักบาตรเช้า  
    วันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี วัดแก้วมงคล หมู่ที่ 7 บ้านชายทะเลกาหลง    
    วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี    
    วันที่ 31 ธันวาคม - 2 มกราคม ของทุกปี      
9 กิจกรรมเวียนเทียน
ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี

วัดกาหลง หมู่ที่ 1 บ้านกาหลงบน

   
    ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ของทุกปี

วัดนาขวาง หมู่ที่ 4 บ้านนาขวาง

   
    ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี วัดแก้วมงคล หมู่ที่ 7 บ้านชายทะเลกาหลง    
10 งานศาลพ่อแกะ ตามที่คณะกรรมการจัดงานกำหนด หมู่ที่ 7 บ้านชายทะเลกาหลง ทำบุญ/มหรสพ  
11 ปลูกป่าชายเลน ตามที่คณะกรรมการจัดงานกำหนด หมู่ที่ 7 บ้านชายทะเลกาหลง จัดต้นกล้าปลูกป่า  

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖
เรื่อง เปิดรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
โครงการ "หนูน้อยฟันดี มียิ้มสดใส" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
ขอเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖
ขอเชิญร่วมกิจกรรมแห่เทียน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖
ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนี่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๖
โครงการ "กาหลงร่วมใจ ปลอดภัย และห่างไกลไข้เลือดออก"ครั้งที่ ๓
โครงการ"ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า"ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๖
โครงการ ?กาหลงร่วมใจ ปลอดภัย และห่างไกลไข้เลือดออก?
รับสมัครเด็กนักเรียนเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกาหลง

หน้าที่ 1 [2] 3 4 5 6 7 8 >>