วันที่ รายการ
27 พย 2566 ซื้อทรายและวัสดุอุปกรณ์เพื่อทำเป็นทำนบกั้นน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 พย 2566 ซื้อวัสดุในโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 พย 2566 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสำหรับให้บริการประชาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 พย 2566 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 สำหรับเด็กนักเรียนของโรงเรียนสังกัด สพฐ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 พย 2566 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 สำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 กย 2566 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (ของสำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 กย 2566 ซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 กย 2566 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อเคียวเซร่า หมายเลขพัสดุ 417-58-0005 (ของกองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 กย 2566 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 34 รายการ (ของกองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 กย 2566 ซื้อวัสดุการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มีค 2566 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มีค 2566 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 กพ 2566 จ้างปรับปรุงติดตั้งระบบโทรศัพท์ ตู้สาขา ภายในสำนักงาน อบต.กาหลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 กพ 2566 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 กพ 2566 จ้างจัดทำวีดีทัศน์/วีดีโอเชิงสารคดี ประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวตำบลกาหลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 กพ 2566 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง ดำเนินโครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 กพ 2566 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 กพ 2566 จ้างโครงการซ่อมแซมประตูระบายน้ำ จำนวน 4 ประตู ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 กพ 2566 จ้างโครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมหลังคาคลุม หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 กพ 2566 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 กพ 2566 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 กพ 2566 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์นั่งส่วนกลาง (รถตู้) หมายเลขทะเบียน นข 1521 สมุทรสาคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 กพ 2566 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 กพ 2566 จ้างซ่อมบำรุงรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 82 - 2487 สมุทรสาคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 กพ 2566 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวตำบลกาหลง ตามโครงการจัดทำสื่อการท่องเที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
 

ลิขสิทธิ์ © 2558-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง จังหวัดสมุทรสาคร. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โทร 0-3444-0914-5
 

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล