ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ยาเสพติด คืออะไร? กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 1 -
2 รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 1 4
3 ประชาสัมพันธ์ รับซื้อขยะรีไซเคิล 'ประจำเดือนมิถุนายน 2567' กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 1 14
4 ประชาสัมพันธ์ “ลงทะเบียนคัดกรองสายตา" วันที่ 10 - 11 มิถุนายน 2567 เท่านั้น‼️ เพื่อรับแว่นสายตา ฟรี✨ เวลา 08.30 - 16.30 น. ที่กองสาธารณสุขฯ อบต.กาหลง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 1 12
5 ประชาสัมพันธ์สิทธิของผู้สูงอายุ งานสวัสดิการสังคม 15
6 ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และชรา งานสวัสดิการสังคม 14
7 ข่าวประชาสัมพันธ์ งานสวัสดิการสังคม 13
8 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เรื่อง "โรคพิษสุนัขบ้า หรือโรคกลัวน้ำ" กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 1 101
9 "เครื่องดื่มสมุนไพรแนะนำช่วงอากาศร้อน" กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 1 77
10 !! แจ้งเตือนประชาชน สวมหน้ากากอนามัย !! กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 1 85
11 ประชาสัมพันธ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภา ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัด 407
12 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักปลัด 2 90
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง งานสวัสดิการสังคม 59
14 โรคเบาหวาาน รู้ทันป้องกันได้ !! กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 1 101
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2567 - มีนาคม 2567) ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักปลัด 2 105
16 ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการชำระอากรการฆ่าสัตว์ การคืนเงินอากรการฆ่าสัตว์ และการชำระค่าธรรมเนียมการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์ ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักปลัด 2 112
17 การป้องกันโรคติดต่อที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 1 124
18 ' มาลาเรีย ' ป้องกันให้ดี ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 1 93
19 ร่วมกิจกรรม MOI Waste Bank Week มหาดไทยปังธงประกาศความสำเร็จ 1 ธนาคารขยะ #MOIWASTEBANKWEEK #MOIWASTESEGREGATION #MOIACTIONISM #SDGLOCALIZATION กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 1 114
20 ฮีทสโตรก!! โรคอันตรายที่พบได้บ่อยในช่วงหน้าร้อน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 1 198
21 ประกาศ เรื่องบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 ฝ่ายจัดเก็บรายได้ กองคลัง 106
22 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมงานประเพณี 18 มีนา สุขาภิบาลท่าฉลอม (วันท้องถิ่นไทย) ในวันที่ 15 - 19 มีนาคม 2567 ณ วัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม) จังหวัดสมุทรสาคร ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักปลัด 2 143
23 ประชาสัมพันธ์!! ออกหน่วยบริการฉีดและแจกจ่ายวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 1 122
24 ประชาสัมพันธ์จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง การงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้า ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักปลัด 2 140
25 ตารางสรุปผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำคลอง เดือน 'มกราคม' 2567 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 1 106
26 ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกาหลงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาขวาง ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักปลัด 2 200
27 การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 1 115
28 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักปลัด 2 116
29 ประชาสัมพันธ์แนวทางการจัดการและช่องทางในการร้องเรียนร้องทุกข์ ปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาข้าราชการของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักปลัด 2 142
30 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักปลัด 2 121

หน้า 1 จาก 10

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
 

ลิขสิทธิ์ © 2558-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง จังหวัดสมุทรสาคร. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โทร 0-3444-0914-5
 

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล